Projektid
 
    Kauplus-ladu Narva Rahu 36 A sissesõidud keskkonnatingimused. Tellija AS Vant
    Puuvilla tänava rekonstrueerimise keskkonna ekspertiis. Tellija AS Vant
    Kulgu tänava rekonstrueerimise keskkonna ekspertiis. Tellija AS Vant
    Kreenholmi tänava rekonstrueerimise keskkonna ekspertiis. Tellija AS Vant
    Mäetaguse valla üldplaneeringu koostamise projektijuht. Tellija Mäetaguse      Vallavalitsus
    Keskkonnatingimuste eksperthinnang Pedakmäe kinnistu detailplaneeringule. Tellija OÜ Avek Maa .
    Tallinna mnt 2, 4 ja Kerese tänava haljastuse dendroloogilne hinnang. Tellija OÜ Abaza
    Salutaguse maakorralduskava koostamine, Kohila vald. 
    Joaoru I,II etapi ja Aleksandri kiriku maaala keskkonnamõjude starteegiline hindamine. Tellija   Narva LV
    .......
.