Aitame Teid alates detailplaneeringu algatamisest kuni vajadusel ehitusprojekti koostamiseni. Koostame ka detailplaneeringute Keskkonnamjude Strateegiliste Hindamise eelhinnanguid.

Detailplaneering on lhiaastate maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks. Sellega mratakse krundi piirid, sihtotstarbed, ehitusigus, hoone arhitektuursed tingimused, liikluskorraldus, tehnovrkude asukohad, haljastuse phimtted jm. See on kige tpsem planeeringuliik, millele jrgneb juba ehitusprojekt. Siiski on detailplaneeringu vorm ksjagu paindlik ning olenevalt eraomaniku ja omavalitsuse otsusest vib kavandatav ruum olla kas vga detailselt mratletud vi, vastupidi, tlgendustele avatud.

Detailplaneeringute maksumus sltub planeeringu keerukusest/lihtsusest ja htset hinda on keeruline vljatuua. Detailpalneeringute koostamise orienteeruvad hinnad algavad ca 1000 eurot.

Vastame meeleldi ksimustele

Parimate soovidega